Sări la continut | Sări la navigare

Unelte personale

Locația curentă: Acasă / Informații utile / Legislație în vigoare

Legislație în vigoare

Legislație în vigoare
ORDIN Nr. 245/2017 din 31 martie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
HOTĂRÂRE Nr. 155/2017 din 30 martie 2017
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 31 martie 2017
ORDIN Nr. 182/2017 din 22 martie 2017
privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
ORDIN Nr. 196/139/2017 din 1 martie 2017
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 196 din 1 martie 2017 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 139 din 27 februarie 2017 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 bis din 1 martie 2017
Ordin ministrului sănătății nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului